به گزارش «نود اقتصادی»، حسین نیلفروش زاد، دبیرکل انجمن نساجی ایران اظهار داشت: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت تعطیل شد.

وی بیان کرد: میگویند بحران ارزی سال ۹۷ گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، در سال ۹۱ نیز اتفاقات ارزی افتاد اما پیامدهای آن شش ماه بیشتر طول نکشید، اما الان تبعات ناخوشایند پیامدهای ارزی تمامی ندارد!

نیلفروش زاده با بیان اینکه قیمت تمام شده و کیفیت پنبه باید با صنایع مربوط به آن هماهنگ باشد، خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار تن پنبه نیاز صنایع نساجی است که اکنون ۶۰ تا ۶۵ هزار تن پنبه در داخل تولید می شود.