بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب کرده است، مناطق شهری استان‌های سیستان‌وبلوچستان، تهران و آذربایجان شرقی بالاترین میزان شکاف طبقاتی را دارند، به طوریکه ضریب جینی این سه استان در سال گذشته به ترتیب ۴۶۵/.، ۴۰۵/. و ۳۸۷/. بوده است.

مناطق شهری استان‌های مرکزی، کردستان و قزوین نیز در سال گذشته کمترین شکاف طبقاتی را داشته‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۲ سال اخیر ضریب جینی از ۳۹۹۶/. در سال ۱۳۸۶ به ۳۵۱۹/. در سال ۹۲ رسیده بود که این میزان در دولت روحانی تا سال ۹۷ به ۴۰۵۴/. رسیده است.