گزارش‌های رسیده به خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که شرکت ایران خودرو دیزل بابت طلب خود از شرکت اتوبوسرانی تهران ۱۱ دستگاه آپارتمان مسکونی در نیاوران دریافت کرده است.

ارزش برآوردی این تعداد آپارتمان ۲۹۷ میلیارد ریال بوده که شرکت ایران خودرو دیزل در قبال طلب از شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه طی قرارداد واگذاری در سال ۱۳۹۴ دریافت کرده است.

باوجود آنکه تاریخ انتقال سند مالکیت این تعداد آپارتمان واقع در نیاوران به نام ایران خودرودیزل مربوط به دیماه سال ۹۵ بوده اما گفته می‌شود که اسناد واحدهای مسکونی مذکور همچنان به نام این شرکت منتقل نشده است!