به گزارش «نود اقتصادی»،‌ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، خسرو شهبازی، سرپرست سازمان جنگل‌ها در رابطه با میزان خسارت وارد شده به بخش آبخیزداری در سیل سیستان و بلوچستان افزود: طبق برآورد‌های انجام شده، به طرح‌های آبخیزداری آسیب جزیی وارد شده، اما در برخی مناطق همچنان راه دسترسی برای برآورد خسارت و بازدید از منطقه وجود ندارد.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: طرح‌ها و سازه‌های آبخیزداری در منطقه سیستان و بلوچستان بیمه شده بود، بنابراین مشکلی در زمینه هزینه خسارات وارد شده به سازه‌ها وجود نداشته و بیمه، همه خسارات را پرداخت خواهد کرد.

وی درخصوص خندق‌های ایجاد شده از فرسایش آبی در منطقه سیستان تصریح کرد: در زمینه خندق‌های ایجاد شده در سیستان که باعث تخریب محیطی در این منطقه شده، دسترسی جاده‌ای را مختل کرده و باعث نشست عمیق در زمین‌های کشاورزی می‌شود، اقداماتی در سطح ۸ هزار هکتار انجام شده بود که در جهت جلوگیری از تخریب این اراضی بود و مانع از فرونشست و سیل در منطقه می‌شد.

شهبازی با اشاره به اینکه حدود ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی چابهار با فرو نشست خندقی درگیر است، خاطرنشان کرد: ۲۰ هزار هکتار از این اراضی پیش از وقوع سیل بر اثر فرو نشست زمین، کاملا تخریب شده بود.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با طرح مطالعاتی آبخیزداری در چابهار گفت: طرح مطالعاتی ما در سطح ۱۳۰ هزار هکتار اراضی درگیر با فرونشست پس از سیل نیاز به اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان دارد تا بتوانیم شرایط اراضی منطقه را تثبیت کنیم.