به گزارش‌«نود اقتصادی»، علیرضا کردلو، کارشناس اقتصادی در خصوص بهره وری کشاورزی در کشور، گفت: بهره وری در کشاورزی، تنها بهره وری در تولید محصولات نیست. در بهره وری باید، زنجیره کشاورزی را مد نظر قرار داد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش بیان کرد: در کشاورزی تجاری، باید همه زنجیره از تولید کننده تا مصرف کننده، بهره وری بالایی داشته باشد چون در غیر این صورت، کشاورزی پیشرفت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: وضعیت کشور در کشاورزی تولید محور، مطلوب ارزیابی می شود. اما رویکرد صحیح در این حوزه، کشاورزی ارزش محور است. یعنی زمانی کشاورزی ارزش دارد که بتوان محصولات آن را فروخت و صادر کرد.

کردلو با بیان اینکه کشاورزی رودخانه ای در مقابل کشاورزی قراردادی است، گفت: در کشاورزی رودخانه ای، کشاورز بر اساس تشخیص خود اقدام به کشت محصول می کند اما در کشاورزی قراردادی، خریدار به شما سفارش کشت محصول را می دهد که در این روش کشاورزی بهینه است بهره وری بالایی دارد.

وی افزود: در کشاورزی تجاری، نگاه کشاورز به بازار و تجارت است و مبتنی بر آن کشت محصول را انجام می دهد. برای تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به تجاری، نیاز به یک نهاد واسط داریم تا با شناخت بازار به کشاورز کمک نماید چه محصولاتی را کشت کند.

کارشناس اقتصادی گفت: این واسطه ها مراکز توسعه خدمات کسب و کار هستند که نیروی انسانی آنها ظرفیت سازی شده اند تا این کار را انجام دهند. ما در این زمینه ضعف نیروی انسانی متخصص و کارآمد داریم.

کردلو در پایان افزود: به تازگی در کشور در این خصوص فعالیت هایی در حال انجام است اما هنوز جای کار زیادی احساس می شود. ما نیاز به ظرفیت سازی برای نیروی انسانی در زمینه ایجاد نهاد های واسط برای امر کشاورزی تجاری داریم تا از این طریق به بهره ور شدن کشاورزی سرعت ببخشیم.