به گزارش «نود اقتصادی»، محمد رحمانی، کارشناس اقتصادی درباره ابعاد اقتصادی کشاورزی سیل سیستان و بلوچستان و سیاست های کشاورزی اظهار کرد: باریدن ۳۰۰ میلی متر باران در عرض ۴۸ ساعت در سیستان و بلوچستان بود که این حجم باران باعث راه افتادن سیل می‌شود و در سیستان و بلوچستان مسبوق به سابقه نبوده است.

وی گفت: جنوب بلوچستان، بیشترین آسیب را در سیل دیده است؛ به گونه ای که هزار هکتار باغ موز کامل تخریب شده است. زیرساخت ها در این مناطق زیاد تخریب شده است.

رحمانی افزود: قسمت اعظم موز مصرفی کشور در منطقه زرآباد بلوچستان تامین می شود؛ به نحوی که این منطقه را پایتخت موز ایران نام گذاری کرده اند. این باغ ها ۱۰۰درصد تخریب شده اند. محصولات کشاورزی در این سیل آسیب جدی دیده اند.

این کارشناس اقتصادی که شب گذشته در برنامه پایش سخن می‌گفت، با بیان اینکه مردم از این سیل نیز توانسته اند استفاده کنند، گفت: مردم در زمین های کشاورزی که آب جمع شده اند، حصار ایجاد کرده‌اند تا آب بیرون نرود و از این طریق آب کشاورزی خود را تامین کرده‌اند.

وی ادامه داد: هواشناسی سه روز قبل از سیل پیش‌بینی بارش ۶۰ تا ۹۰ میلیمتری را داشت. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که برخی از سدهای بزرگ سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰ سال خشک بوده اند. یکی از علل سیل، این بود که آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بر اساس بارش ۵۰ میملیمتری برنامه های خود را چیده بود.

رحمانی گفت: با این حال آب های عبوری از سدها بیش از مقدار ظرفیت آنها بوده است و اگر سدها قبل از سیل نیز خالی می شدند، بازهم مشکلات ایجاد می شد. البته در حالت کلی و با توجه به شرایط خشکسالی سیستان و بلوچستان کسی جرات نمی کند سد را خالی کند. چون ممکن است پیش‌بینی های هواشناسی در واقعیت رخ ندهد و ضرر هنگفتی به منابع آبی وارد شود.

وی افزود: بیشتر تخریب ها در جنوب غرب سیستان بوده است که سد کاریانی در آنجا قرار است مستقر شود. اگر این سد در آن منطقه وجود داشت، این خرابی ها حاصل نمی شد.

این کارشناس اقتصادی کشور گفت: در سیل سیستان و بلوچستان، تمهیدات لازم قبل از وقوع سیل نیز اندیشیده نشد که همین عامل مشکلات سیل را دوچندان کرد.