به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد در ۹ماهه امسال ۱۶ هزار و ۳۳۱ تن کالاهای اساسی به ارزش نزدیک به ۷/۸ میلیارد دلار وارد کشور شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، به لحاظ وزنی رشد ۱۸/۸ درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد ۲۱/۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در بین اقلام کالاهای اساسی وارداتی، واردات قندوشکر تصفیه نشده یک رکورد عجیب از خود به جای گذاشته، به طوریکه به لحاظ وزنی رشد ۸۵۹ درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد ۷۴۸ درصدی داشته است.


 

به نظر می‌رسد اختصاص ارز ۴۲۰۰ به برخی کالاهای دارای مشابه داخل ازجمله قندوشکر دلیل این افزایش واردات بوده، موضوعی که می‌تواند انگیزه تولیدکننده داخلی را نیز برای تولید از بین ببرد.