به گزارش «نود اقتصادی»، وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی درباره طرح دریافت مالیات از خانه و خودروی گران قیمت گفت: این طرح برای اولین سال است که مطرح شده و آن طور که در قانون دیده شده در پایان هر سال مودیان باید نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند.

وی افزود: افرادی که اقدام به پرداخت مالیات تعیین شده در موقع مقرر نکنند مشمول جریمه خواهند شد و معامله خانه یا خودرو در این شرایط امکان پذیر نخواهد بود.

عزیزی به میزان مالیات تعیین شده در این طرح اشاره کرد و گفت: از خودروها و خانه های لوکس میزان اندکی به عنوان مالیات دریافت می شود و به نسبت قیمتی که تعیین شده، درآمد زیادی را نصیب دولت نخواهد کرد. برای خانه های ده تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار در نظر گرفته شده است. به بیان بهتر یک خانه ده میلیارد تومانی باید سالانه ده میلیون تومان مالیات پرداخت کند. همچنین برای خودروی یک میلیارد تومانی پنج میلیون مالیات سالانه در نظر گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای قیمت گذاری مسکن بهترین راهی که وجود دارد این است که طبق قانون  مالیات های مستقیم یک ضریب برای ارزش منطقه ای خانه ها تعیین شود. اگر تنها ارزش منطقه ای مورد محاسبه قرار بگیرد به دلیل به روز نبودن سیستم، بسیاری از خانه ها مشمول این مالیات نمی شوند.

وی تاکید کرد: این طرح زمینه ساز اجرای طرح های بعدی خواهد بود و در بخش اول درآمد زیادی را نصیب دولت نمی کند. رقمی که پیش بینی می شود در بخش درآمدهای جدید دولتی قرار بگیرد، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان است.