به گزارش «نود اقتصادی»، علی اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: راه حل سیستماتیک برای حل معضل فرار مالیاتی تجهیز سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان امور مالیاتی باید از نظام سنتی وصول مالیات که بر اساس پرونده معدی ممیز و فرد محور است خارج شود و به صورت فرآیند محور در آید.

وی بیان کرد: این هم در طرح مشهور به طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده که از برنامه سوم هنوز این طرح به دلایل گوناگون به طور کامل در کشور پیاده نشده است. اگر این طرح جامع پیاده شود همان راه حل سیستماتیک فعال می‌شود که تمام دنیا هم همین را تست کردند و موفق بوده اند.

عرب مازار گفت: طبیعتاً در این مسئله باید برخی از سیاست‌های مالیاتی و قوانین هم تغییرات یابد از جمله آنها هم همین بحث مالیات بر مجموع درآمد است که یکی از متدهایی است که می‌تواند کلیه آحاد کشور و تمام کسانی را که به نوعی درآمد دارند را در تور مالیاتی قرار می دهد.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: برای این سیستم فرقی نمی کند که اشخاص در کجای کشور هستند یا درآمد کم یا زیاد دارند بلکه همه باید در پایان سال به نظام مالیاتی اظهارنامه دهند.