به گزارش «نود اقتصادی»، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در پنجاه و چهارمین جلسه هیأت‌مدیره این سازمان د، تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، انتخاب هیأت رئیسه برگزار و اعضای زیر با کسب اکثریت آرا به عنوان هیأت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شدند.

این اسامی به شرح زیر است:

سعید سعیدیان، رئیس سازمان

کامبیز رضوی، نایب رئیس اول

علی کریمی آنچه، نایب رئیس دوم

الهه رادمهر، دبیر سازمان

به پیشنهاد هیأت رئیسه منتخب، مجتبی صابر با کسب اکثریت آرا به عنوان خزانه‌دار سازمان انتخاب شد.