به گزارش «نود اقتصادی»، سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اظهار داشت:‌ طرح کنونی بنزین صد درصد به نفع فرودستان است. تجربه قبلی روی میز است. عدد و رقم می‌گویند که ضریب جینی ایران به مراتب بهتر شد. در مورد عملکرد دولت من 5 گروه درآمدی ضعیف یا شایسته مراقبت در ایران می‌بینم که این 5 گروه کارگرها، بازنشسته‌ها، مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد، کشاورزان و کارمندان هستند. تمامی این 5 گروه در تمام 6 سال که تنها 2 سال برجام اجرا شد، قدرت خریدشان در حال بهبود بوده است. تعداد گندم‌کارها که چند برابر نشده است، اما درآمد آن‌ها در 6 سال گذشته بیش از 15 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. 

وی بیان کرد: عدد و رقم جلوی ماست. در مورد مستمری‌بگیران و بازنشستگان هم همین‌طور است. در پایان 97 افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم بود؛ چیزی که دولت روحانی را از تمامی دولت‌های قبلش متمایز می‌کند. من در دو هفته پایانی اسفند به هر بزرگواری در دولت دستم برسد، می‌گویم مبادا کم اضافه کنید. برای اینکه من این نظریات را قبول ندارم که اگر حقوق کارگران اضافه شود، تورم هم اضافه خواهد شد. 

لیلاز با بیان این نکته که شواهد به ما نشان می‌دهد که در سال 92، تولید مواد غذایی‌مان 106 تن بوده و الان 140 تن شده است، گفت: این یعنی اینکه 35 تن اضافه مصرف می‌شود. این 35 تن که تمامی مربوط به طبقه سرمایه‌دار نیست.

وی گفت: تمام شواهد و آمارها نشان می‌دهد که وضعیت دهک‌های درآمدی پایین به تدریج بهتر شده است. البته در سال 97 تورم وحشتناکی به اقتصاد ایران وارد شد که این تورم هدفش نابود کردن قدرت خرید طبقات فرودست است. از آن طرف من از یاد نمی‌برم که در 20 ماه گذشته حداقل 120 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ما کم شده است (یعنی با تحریم‌ها از مردم ایران دزدیده شده است).

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بیان کرد: در سال 97 و 98 ممکن است در مجموع منفی باشد، اما در همان سال 97 قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد. البته خرید تضمینی گندم آن عددی نبود که من دوست داشتم. من پیشنهادم به آقای روحانی برای امسال 2 هزار و 700 تومن بود. البته من ایشان را ملاقات نکردم.