به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود خوانساری،‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ١٥ ارگان در امور واردات و صادرات دخالت دارند، و ماه ها ورود یا صادرات کالا طول می‌کشد. اما در کشورهای دیگر این امر یک روزه است.

وی بیان کرد: تصمیمات یک شبه یکی از عوامل فساد است و با تحریم های اخیر شاهد این بودیم که شبانه یک کالا صادرات یا واردات آن ممنوع می شد و باعث درامدهایی برای یک نفر در این بازار و بلاتکلیفی صادرکننده یا وارد کننده می شد.

در سال ٩٧ جهش ناگهانی ارز رخ داد در ٥ماه ۴۰ بخش نامه تدوین شد. همین مسئله باعث بروز فساد شد.

وی گفت: اگر دولت بخواهد در همه چیز دخالت کند فساد بیشتر می‌شود و دولت های ما در میوه و ارز و پیاز دخالت می کنند و این یک مشکل است.

خوانساری خاطر نشان کرد: بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی کشور است. ولی میزان مالیات این شرکت‌ها شاید یک هفتم بنگاه های بخش خصوصی است و این نشانه تبعیض و یک عامل اصلی فساد در جامعه است.