به گزارش «نود اقتصادی»، در ۸ماهه سال جاری پست بانک ۲۵۰۲ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اعطا کرده است که از این طریق ۷۳۱ میلیارد تومان سود عاید این بانک شده است.

همچنین مانده سپرده‌های این بانک در پایان ۸ماهه سال جاری حدود ۱۰/۲ هزار میلیارد تومان است که طی این مدت پست بانک ۵۳۰ میلیارد تومان سود به این تسهیلات پرداخت کرده است.

قابل ذکر است در ۸ماهه امسال ۱۵/۹ هزار میلیارد تومان سپرده وارد این بانک شده و ۱۵/۱ هزار میلیارد تومان سپرده نیز تسویه شده است. به عبارتی از ۱۵/۹ هزار میلیارد تومان سپرده وارد شده، حدود ۷۶۱ میلیارد تومان ماندگار شده‌اند.