به گزارش «نود اقتصادی»،‌ سیروس تالاری، رئیس‌هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: متأسفانه نمایندگان شرکت‌های خارجی غربی و شرقی و بازرگانان به طور شبکه‌ای علیه تولیدات داخلی صنعت نفت فعالیت می‌کنند این افراد با شبکه ارتباطات گسترده‌ای که دارند، بسیار راحت‌تر از تولیدکننده داخلی، در پروژه‌ها راه می‌یابند و کالای خود را می‌فروشند.

همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، کانتینر کانتینر کالاها و تجهیزاتی در حال ورود به ایران است که به دلیل وجود توانمندی و ظرفیت تولید آنها در داخل کشور، واردات آن حرام است.