به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا انصاری،‌ رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اظهار داشت: ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت استحقاق صادرات ۶۰۰ میلیارد دلاری را دارد، نه که از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری خوشحال شود.

وی بیان کرد: با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات، نمی‌توان از رقابت با دنیا سخن گفت و حرف برای رقابت در شرایط سخت جهانی داشت.

وی با بیان اینکه امروزه دارایی صندوق ضمانت صادرات با آنچه ضمانت می‌کند تناسب ندارد، افزود: صندوق چند برابر کفایت خود تضمین می‌کند و چاره‌ای جز این ندارد؛ این در حالی است که سرمایه صندوق ضمانت صادرات کشورهای همسایه ما مانند ترکیه دو میلیارد دلار و عربستان چهار میلیارد دلار است .