به گزارش «نود اقتصادی»، عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز اظهار داشت: با مدرک و دلیل می گویم که عباس کشاورز تنها کسی است که می تواند وزارت جهاد کشاورزی را سر و سامان دهد. عباس کشاورز در دوران فعالیت خود در بخش کشاورزی هیچ نقطه ضعفی نداشت و ویژگی های او منحصر به فرد است. خودکفایی گندم با تلاش‌های کشاورز انجام شد.