به گزارش «نود اقتصادی»،حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد حضور شرکت های ایرانی در عراق از مسیر اقلیم کردستان انجام می‌شود، شرکت‌های ایرانی برای حضور در عراق و سوریه تعاملات خود را با اقلیم کردستان گسترش دهند.

عمده صادرات به عراق از اقلیم کردستان انجام می شود. با توجه به نا آرامی‌های عراق، انتظار می رود ۸۰۰ کامیون فعلی به یک هزار کامیون افزایش پیدا کند.