به گزارش «نود اقتصادی»، یکی از فاکتورهای مهم در پیشرفته بودن کشاورزی یک کشور عملکرد در هکتار کشاورزان است یعنی کشاورزان آن کشور به ازای یک هکتار زمین چه میزان از آن محصول تولید می کنند، هرچه این میزان زیاد باشد نشان می دهد  که کشاورزان از منابع به خوبی استفاده کرده آنرا هدر نداده و علم را در آن دخالت داده اند تا اینکه محصول بیشتری تولید کرده اند.

بر اساس آمارهای سازمان خواروبار جهانی، عملکرد انار در کشور ترکیه دو برابر ایران است یعنی کشاورزان این کشور از یک هکتار زمین 22 تن اما کشاورزان ایران 11 تن برداشت می کنند مفهوم آن این است که از همان میزان زمین و سرمایه ای که کشاورزان ترک استفاده می کنند تولید و درآمد دو برابری نسبت به کشاورزان ایرانی دارند.

در مورد مرکبات هم همینطور است باغداران ترکیه 1.6 برابر تولید بیشتری نسبت به باغداران ایرانی دارند، این رقم در مورد پرتقال دو برابر و در مورد انجیر 4.5 برابر است.

ایران در تولید محصولات باغی جایگاه بسیار مناسب جهانی را در مقایسه با ترکیه دارد که این به لطف بالا بودن سطح زیر کشت محصولات است مفهوم آن این است که منابع بیشتری برای تولید این محصولات هدر می رود تا بتوانیم جایگاهی را کسب کنیم اما کشوری مثل ترکیه روی عملکرد کار کرده و با منابع کمتر محصول بیشتری تولید می کند.

مقایسه کامل محصولات تولیدی ترکیه و ایران را در جدول زیر بر اساس آمارهای فائو می بینید.

 

نام محصول نام کشور سطح زیرکشت بارور (هکتار) تولید (تن) عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) جایگاه تولید در جهان
کیوی ایران 10227 294413 28788 رتبه 4
ترکیه 2487 43950 17672 رتبه 8
مرکبات ایران 257000 5118000 17500 رتبه 7
ترکیه 130000 3783000 28900 رتبه 10
انار ایران 91000 715000 11000 رتبه 3
ترکیه 10000 220000 22000 رتبه 5
پرتقال ایران 160000 2800000 18000 رتبه 7
ترکیه 56000 1850000 37000 رتبه 9
انجیر ایران 54200 70730 1305
  ترکیه 50330 305869 6073 رتبه 1