به گزارش «نود اقتصادی»، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سطح زیر کشت هندوانه امسال نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است. امروز مصرف آب برای تولید یک کیلو هندوانه به ۴۰ لیتر رسیده است. باید این محصول را متناسب با نیازمان در کشور تولید کنیم و شخصا موافق صادرات آن نیستم.