به گزارش «نود اقتصادی» یکی از ضعف‌های تجارت خارجی ایران، نداشتن نقشه تجاری است که موجب شده مسیرهای مبادلات تجاری کشورمان دارای سبد متنوع نباشد.

در همین زمینه مقایسه آمارهای گمرک ایران و اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد ایران درحالی طی سال ۲۰۱۸ بیش از ۴۲۵ میلیون دلار انواع کالا (عمدتا غذای دام و طیور) از آمریکا وارد کرده که کل واردات ایران از ۲۰ کشور آفریقایی فقط ۱۳۸ میلیون دلار است.

به عبارتی دیگر با وجود تحریم ایران از سوی آمریکا، واردات کشورمان از کشور آمریکا در سال گذشته بیش از ۳ برابر واردات کشورمان از کل کشورهای آفریقایی است.