به گزارش «نود اقتصادی» هاله حامدی‌فر عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: با وجود انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده است. دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد، چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست. طی ماه‌های گذشته به محصولات بی‌نام و نشان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند.