به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، این شرکت در دوره ۶ماهه متنهی به ۳۱ فروردین ۹۸ (از مهر ۹۷ تا فروردین ۹۸) در مجموع ۲۷ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.

همچنین قابل ذکر است طبق اطلاعات صورت مالی، هزینه تبلیغاتی فروشگاه رفاه در دوره یکساله منتهی به ۳۰ مهر سال ۹۷ (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حدود ۶۰ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان بوده است.