به گزارش «نود اقتصادی» حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن اظهار کرد: عدم توانائی در پرداخت اجاره‌بها و شرایط کلی اقتصاد کشور باعث شده است که تهران از مستاجران قدیمی خالی شود. افزایش قیمت اجاره‌بها بدون افزایش توانایی مالی خانواده‌های ایرانی یکی از دلایل اصلی این پدیده است.

وی افزود: شرایط اقتصاد کلان کشور باعث شده است که در ۲ سال اخیر با کاهش ارزش پولی ملی مواجه شویم؛ در حالی که درآمد مردم افزایش نیافته و هزینه‌ها چند برابر شده است.

محتشم عنوان کرد: بخشی از این هزینه مربوط به هزینه‌های مسکن است و از آنجا که نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن است مستاجران در مقابل ارقام پیشنهادی مالکان امکان انتخاب ندارند. از سال ۹۷ تاکنون خانه بیش از ۲۰۰ درصد گران شده است و در چند ماه اخیر با قرار گرفتن در مسیر ثبات ۲۰ درصد کاهش داشته اما هم چنان در مقابل درآمد خانوار ایرانی رقمی بسیار سنگین است که باعث جلوگیری از خانه‌دار شدن مصرف کننده واقعی می‌شود.

  عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن گفت: شرایط اقتصادی فعلی گویای آن است که مستاجران تهرانی نمی‌توانند همزمان با سکونت در این شهر از پس هزینه‌های اجاره مسکن هم بر آیند و بنابراین سکونت در اطراف تهران را به عنوان راه‌حلی انتخاب کردند.