به گزارش «نود اقتصادی» با وجود اینکه دولت در سال‌های اخیر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تعاونی‌های اعتباری ورشکسته را از جیب ایرانی‌ها را پرداخت کرد، اما مشکل تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز هنوز حل نشده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری، تعاونی اعتبار کارکنان شرکت ایران‌خودرو است که با ۳۷ هزار سپرده‌گذاری بدون مجوز بانک مرکزی جذب سپرده، اعطای تسهیلات، اعطای جوایز و ... را انجام می‌دهد و همچنین ۵۶ شعبه در شهرهای مختلف تهران، تبریز و مشهد دارد.

قابل ذکر است این تعاونی اعتبار درحالی ادعا می‌کند که در سال ۱۳۸۲ از وزارت تعاون مجوز دریافت کرده که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳، آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین اصلاحات سال ۹۶ این قانون، مجوزهای وزارت تعاون فقط بخش اولیه فرایند اعطای جواز بوده و در نهایت هیچ تعاونی اعتباری (در واقع هیچ موسسه مالی و اعتباری) نمی‌تواند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت کند.