به گزارش «نود اقتصادی گرچه در سال‌های اخیر آماری از یارانه‌های پرداختی دولت به بخش کشاورزی منتشر نشده اما بررسی آمارهای بانک مرکزی تا سال ۹۵ نشان می‌دهد یارانه پرداختی دولت به این بخش از ۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۶۹ به ۱۶/۴ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۲ رسیده بود که این میزان با کاهش ۱۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است برخلاف کاهش یارانه این بخش در ایران، به جهت مخاطرات زیاد در تولید بخش کشاورزی (تغییر اقلیم، خشکسالی، سرما و یخ‌زدگی و ...)، قیمت‌های تکلیفی از سوی دولت و همچنین نقش این بخش در امنیت غذایی، بخش کشاورزی در همه کشورهای توسعه یافت و درحال توسعه همواره بالاترین میزان یارانه دولتی را دریافت کرده است.