بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای رسمی استخراج کرده است، میزان لاشه قابل مصرف دام کشتار شده کشور در نیمه اول سال جاری به ۱۴۵ هزار و ۶۰۰ تن بوده که این میزان نسبت به تولید ۱۹۵ هزار و ۷۰۰ تن لاشه قابل مصرف در نیمه اول سال ۹۷ حدود  ۲۶ درصد کاهش یافته است.

قابل ذکر است اگر میزان وزن لاشه دام کشتار شده کشور در نیمه دوم سال جاری نیز با روند فعلی ادامه داشته باشد، در بهترین شرایط وزن لاشه قابل مصرف در پایان سال ۹۸ به ۲۹۱ هزار تن خواهد رسید که این میزان تولید گوشت قرمز در دوره بعد از جنگ تحمیلی یعنی از سال ۱۳۶۷ به بعد کمترین میزان تولید گوشت قرمز خواهد بود.