به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی شرکت خودروسازی پژوی فرانسه (گروه PSA) نشان می‌دهد فروش این شرکت با کاهش نزدیک به ۳۰۷ هزار دستگاه از دو میلیون و ۸۸۴ هزار دستگاه در ۹ماهه سال ۲۰۱۸ به دو میلیون و ۵۷۷ هزار دستگاه در ۹ماهه سال ۲۰۱۹ رسیده است.

 بررسی آمارها نشان می‌دهد ۴۷ درصد از کاهش فروش ۳۰۷ هزار دستگاهی شرکت پژو مربوط به بازار ایران است که با تحریم‌های یکجانبه آمریکا پژو را از فروش ۱۴۴ هزار دستگاه خودروی مونتاژ شده در بازار ایران محروم کرده است. پس از بازار ایران، بازار چین و کشورهای شرق آسیا نیز دومین بازار هدف شرکت پژو بوده که بیشترین کاهش فروش را برای این شرکت رقم زده است.

 قابل ذکر است کاهش ۳۰۷ هزار دستگاه فروش شرکت پژو در ۹ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ موجب کاهش ۱۰/۶ درصدی میزان فروش گروه پژو شده است.