به گزارش «نود اقتصادی» یکی از انتقادهای اصلی اصلاح‌طلبان به شورا و شهردار سابق، سهم بالای درآمدهای ناپایدار از مجموع درآمدهای شهرداری بود.

این انتقادها درحالی صورت می‌گرفت که بررسی داده‌های آمارنامه سال ۹۷ شهرداری تهران نشان می‌دهد در سال ۹۷ از مجموع درآمد ۱۷/۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری بیش از ۱۲/۴ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۷۲ درصد کل درآمدهای این نهاد جزء درآمدهای ناپایدار است.

بر این اساس شهرداری تهران درحالی چراغ‌خاموش درآمدهای خود را از مواردی همچون فروش تراکم بدست می‌آورد که خود منتقد سرسخت این وضعیت بوده است.

قابل ذکر است ۱- فروش تراکم ساختمانی، ۲- تثبیت تجاری، ۳- تخلفات ساختمانی و ۴- صدور پروانه ساخت مهم‌ترین درآمدهای ناپایدار و ۱- دریافت عوارض نوسازی توسعه عمران، ۲- عوارض مشاغل، ۳- عوارض پسماند و ۴- عوارض خودرو هم از سرفصل‌های درآمدهای پایدار به شمار می‌روند که در مجموع منابع درآمدی شهرداری محسوب می‌شوند.