به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی‌‌که هزینه کل (خوراکی و غیرخوراکی) هر خانوار شهری در سال ۹۷ حدود ۱۹/۳ درصد و هر خانوار روستایی حدود ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته، اما هزینه بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۲۲/۴ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۱/۱ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است.