به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استانداردهای ایران در سال ۹۷ حدود ۲۹ درصد از مشتریان صنعت خودروسازی از وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروسازی کاملا ناراضی بوده‌اند.