به گزارش «نود اقتصادی» صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران پیشبینی کرد روند منفی رشد اقتصادی ایران سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد و از سال آینده اقتصاد ایران با رشد صفر درصدی و سپس سه سال پیاپی رشد یک درصدی در اقتصاد وضعیت خود را به پیش خواهد برد.