بر اساس جدولی که خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای رسمی استخراج کرده است، در سال ۹۷ در بین انواع لوازم خانگی، تولید یخچال فریزر ۱۴ درصد، تولید ماشین لباسشویی ۳۹ درصد و تولید کولر آبی ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.