به گزارش «نود اقتصادی»، مطالعات کارشناسی و استخراج برخی آمارها از کمیسیون اروپا در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در ۱۴ کشور مورد بررسی، بین ۳۵ تا ۴۸ درصد قیمت بنزین را مالیات انرژی تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش هلندی‌ها با ۴۸/۱ درصد، فرانسوی‌ها با ۴۵/۸ درصد و فنلاندی‌ها با ۴۳/۸ درصد بالاترین میزان مالیات بر بنزین را دارند.