به گزارش «نود اقتصادی»  از ۳۲ بنگاه و شرکت نفتی و پالایشی کشور، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، عمده ترین سهامداران این شرکت‌ها هستند.