با حکم وزیر اقتصاد، شب گذشته محمد رضایی به عنوان سرپرست شرکت بیمه دولتی ایران معرفی شد. آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» مطلع شده است وی تا همین چندی پیش عضو هیات مدیره شرکت بیمه سینا بود که بعد از جدایی از آن شرکت، به ترکیب هیات مدیره بیمه ایران پیوست.

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، معرفی سرپرست برای بزرگترین بیمه کشور در شرایط  فعلی را می‌توان حاوی یک فرضیه تازه دانست و آن اینکه دست وزیر اقتصاد برای یافتن گزینه مناسب سکانداری شرکت عریض و طویل بیمه ایران خالی است و تاکنون فرد مناسب این سمت را نیافته و در نهایت مجبور شده تا این عضو هیات مدیره بیمه ایران را به سرپرستی آن شرکت منصوب سازد.

از آن مهمتر اینکه تاکنون چندان مرسوم نبوده که وزیر برای بیمه ایران حکم سرپرستی بزند، چرا که با مراجعه با سابقه احکام دو مدیرعامل قبلی یعنی محسن پورکیانی و سید عباس حسینی، لا اقل  هر دو با قاطعیت حکم مدیرعاملی بیمه ایران را دریافت کرده و بر کرسی ریاست هیات مدیره این شرکت تکیه زده‌اند.