به گزارش «نود اقتصادی» بررسی گزارش فعالیت شرکت نفت بهران نشان می‌دهد این شرکت قیمت چهار محصول اصلی خود را طی یکسال اخیر به طور میانگین ۷۳ درصد افزایش داده است. همچنین از شهریور ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ در بین محصولات این شرکت،  قیمت پارافین وکس ۶۳ درصد، قیمت ضدیخ ۶۷ درصد و قیمت انواع روانکار ۹۰ درصد افزایش یافته است.