خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است سعداله عیسی زاده، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، هلدینگ وابسته به بانک ملی هم حضور دارد.