به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های آماری وبسایت نقشه تجاری  trademap (وابسته به آنکتاد و سازمان تجارت جهانی) نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ ارزش کل زعفران صادراتی جهان حدود ۲/۸ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۱۸/۴ درصد آن در دست چین، ۱۴/۶ درصد در دست هند و ۱۲/۳ درصد آن (معادل ۳۵۳ میلیون دلار) در دست ایران است.

 همچنین از ۲/۸ میلیارد دلار واردات زعفران، ۱۰/۵ درصد آن به مصرف بازار آمریکا، ۵/۸ درصد به مصرف بازار عربستان سعودی و ۵/۸ درصد نیز به مصرف بازار هلند می‌رسد.