به گزارش «نود اقتصادی» بررسی وضعیت فروش ۱۸۶ شرکت مجاز بورس تهران نشان می‌دهد در سه ماهه بهار ۹۸ در مجموع ارزش فروش خالص این شرکتها ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه بهار ۹۷ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.