به گزارش «نود اقتصادی» یکی از ابزارهای شفافیت مالی و اقتصادی بنگاه‌ها، ارائه صورت مالی فعالیت‌ها است. مزیت ارائه صورت مالی، اطمینان جامعه و به ویژه کسب اطمینان گروه‌های هدفی است که در سود و زیان و همه تحولات آن بنگاه ذینفع هستند.

در این زمینه یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای کشور، شرکت دولتی بیمه ایران است که ۳۳ درصد بازار بیمه کشور را در دست دارد، با این حال چند سالی است صورت مالی این شرکت در دسترس نیست. اینکه چرا شرکت دولتی مذکور مردم را نامحرم می‌داند خود جای سوال و بحث دارد.