به گزارش «نود اقتصادی» بختیار جواهری استاد اقتصاد دانشگاه کردستان که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ دیده می‌شود در پاسخ به این سوال که اگر به دو سال پیش بازگردیم بازهم نامه حمایت آمیز از آقای روحانی را امضا می‌کنید یا خیر به «نود اقتصادی» گفت: اگر برگردم به سال ۹۶ دیگر آن نامه را امضا نمی‌کنم. با این تورم افسارگسیخته چگونه می‌شود از دولت حمایت کرد؟

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت در اکثر بخش‌ها درست نبوده است. اشتباهات دولت در سیاست‌های ارزی از بقیه فاحش تر بوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تاثیر تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور بیشتر است یا مدیریت اقتصادی کشور بیان کرد: تاثیر مدیریت اقتصادی کشور در مشکلات بیشتر است، اگر مدیریت بهتر از این بود، تحریها نمی‌توانست چندان اثر گذار باشد.