آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» از سالنامه آموزش و پرورش شهر تهران استخراج کرده است در مناطق ۱۹گانه آموزش و پرورش تهران در مجموع ۴۳۰۰ آموزشگاه (اعم از ابتدایی، متوسطه اول و نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۴۵ آموزشگاه غیردولتی و ۲۵۵۵ واحد دولتی هستند.

به عبارتی دیگر نزدیک به ۴۱ درصد مدارس غیردولتی و ۵۹ درصد نیز دولتی هستند. همچنین طبق این آمار، در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد ۲۰۱ هزار و ۴۴۶ دانش‌آموز تهرانی در این مدارس غیردولتی تحصیل می‌کردند.

قابل ذکر است در سال‌های اخیر دولت تلاش‌های زیادی برای اجرای طرح «خرید خدمات آموزشی» کرده که اگر این طرح در بودجه سالانه گنجانده شود، در سال‌های آتی تعداد مدارس غیردولتی از دولتی‌ها بیشتر خواهد شد.