به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد صادرات ایران به ژاپن از حدود ۴۵۰ میلیون دلار در سال ۸۹ به حدود ۱/۱ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده بود که این میزان با کاهش نزدیک به ۶۰ درصدی در سال ۹۷ به ۴۴۰ میلیون دلار رسیده است.

همچنین نکته جالب‌توجه اینکه در سال ۹۷ حدود ۸۱ درصد کل صادرات ایران به ژاپن میعانات گازی بود.