طبق اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» استخراج کرده است در سال‌های اخیر تولید خرمای کشور به یک میلیون و ۲۰۰هزار تن رسیده که از این میزان تنها ۱۷/۲ درصد از خرمای تولید شده به صورت میوه در داخل کشور به مصرف خانوارها رسیده است و ۲۵۶ هزارتن معادل ۲۱ درصد از مقدار تولید خرمای کشور صادر شده و ۶۱/۸ درصد نیز در صنایع تبدیلی کشور مصرف می شود.

همچنین طبق نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار٬ مقدار مصرف خرما سالانه هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم است.