«نود اقتصادی»:یک عضو هیات مدیره ایران خودرو گفته است خبر جابجایی و برکناری معاونان ایران خودرو را تا به حال نشنیده است.

 

طی روزهای اخیر برخی رسانه های غیررسمی در خبرهایی مدعی شده‌اند که معاونت‌های حقوقی، مالی و منابع انسانی این گروه خودروسازی طی روزهای اخیر تغییر و افراد جدید منصوب خواهند شد.

"عباس ملکی طهرانی" در گفتگو با «نود اقتصادی» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از تغییرات مدیران احتمال داد که این اخبار شایعه‌ای بیش نباشد زیرا به گفته او، این روزها بازار شایعات با ورود مدیرعامل جدید ایران خودرو زیاد و داغ است