به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد بدهی این خودروساز به نظام بانکی ۱۱/۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، سررسید ۷۹۹ میلیارد تومان در سال ۹۷، سررسید بیش از ۹/۱ هزار میلیارد تومان آن در سال ۹۸، سررسید ۱/۱ هزار میلیارد تومان آن در سال ۹۹ و سررسید حدود ۱۶/۶ میلیارد تومان آن نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است.