به گزارش «نود اقتصادی» کریم آذربایجانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ دیده می‌شود، در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: اگر بخواهیم از حمایت سال ۹۶ خودمان از آقای روحانی ابراز پشیمانی کنیم، باید چه کنیم؟ اگر به سال ۹۶ برگردیم قطعا آن نامه را امضا نمی‌کنم.

وی افزود:  دلیل حمایت ما از آقای روحانی عدم اطلاع از تیم اقتصادی ایشان بود. روی کاغذ اهداف خوبی برای اقتصاد کشور ترسیم شده بود ولی تیم اجرایی که این اهداف را دنبال می‌کند هم مهم است. ما زیاد به تیم اجرایی ایشان برای پیاده سازی این اهداف دقت نکرده بودیم. بدگمانی ما به تیم اقتصادی آقای روحانی از دو سال پیش بدتر و بدتر شد و امروز مشخص شده که این تیم قادر به تحقق ۱۰ درصد آن اهداف هم نبود.

 این استاد دانشگاه گفت: مهمترین اشتباه دولت در سیاست‌های ارزی بود ولی اگر در این دو سال حتی از نان شب مردم هم زده می‌شد تا برای به دست آوردن داده و اطلاعات هزینه شود، کار به جایی بود، زیرا با داده و اطلاعات درست می‌توان تصمیمات مناسب برای اقتصاد کشور گرفت. تصمیم گیری بدون داده و اطلاعات نتیجه‌ای جز شرایط امروز اقتصاد کشور ندارد. تیم اقتصادی آقای روحانی باید در اولین قدم بانک اقتصادی خود را از بنگاههای تولیدی و خانوارها کامل می‌کرد.

گفتنی است ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد ۱۶۳ اقتصاددان حمایت خود را کاندیداتوری حسن روحانی برای انتخابات اعلام کرده‌اند.