به گزارش «نود اقتصادی» آیا هلال احمر ایران که وظیفه امداد و نجات را بر عهده دارد، می‌تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد؟