به گزارش «نود اقتصادی» احمد عزیزی اظهار کرد: وقتی به دلیل سوء تدبیر دولت (تثبیت نرخ ارز در ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، پس از ۵ سال که شعار تک نرخی و شناور کردن نرخ ارز می‌دادند) بانک مرکزی نتوانست از ابزارهای اصلی سیاستی استفاده کند، قیمت ارز به محدوده هایی رفت که پس از تعدیل آن سوء تدبیر و اخذ مداخله در بازار، به راحتی به سطوح پایین تر بازگشت (نمی‌گویم به سطوح اولیه بازگشت).

وی افزود: سو تدبیر دولت و شروع برخوردهای قضایی، قیمت ارز را تا حدود ۹ هزار تومان بالا برده بود، ولی هنگامی که تغییر مدیریت همزمان با برخوردهای قضایی از جمله دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی شد و اتهاماتی به نهاد بانک مرکزی زده شد و کل رویه های تاریخی این بانک زیر سوال رفت، قیمت ارز تا حدود ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. یکی از دلایلش هم این بود که بانک مرکزی کاملا در انجام وظایفش بهت زده شده بود. مشخصاً در مورد نرخ ارز و مداخله در بازار، اختیارات سیاست گذاری ارزی برای انجام وظایفش کاملاً زیر سوال رفته بود.

گفتنی است احمد عزیزی صاحب نظر پولی و بانکی است که در دوره مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی سمت مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده داشت.