به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در سطح جهان به طور متوسط ۵۰ درصد از خطوط ریلی کشورها برقی است که این میزان در ایران به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد.

 مطابق این آمار، درحالی حمل‌ونقل ریلی در ایران کمتر از ۱۰ درصد برقی شده که بیش از ۹۰ درصد خطوط ریلی دو کشور سوئیس و ارمنستان برقی است.